Kulağa küpe sözler

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz
İki başımız var, bir bedenimiz
Ne kadar dönersem döneyim çevrende
Er geç başbaşa verecek değil miyiz?

Natalizumab (Tysabri) tedavisi altındayken yeni bir ciddi yan etki vakası, 4. PML

Bu ay, tek başına Natalizumab (NTZ) tedavisi alan MS’li bir olguda PML (progressif multifokal lökoansefalopati) ortaya çıktığı bildirildi. PML çok ağır beyin zedelenmesi ile giden ama nasir ortaya çıkan bir yan etkidir. Olgu Almanya’da yaşayan MS tanısı olan bir hastaydı ve 26 aydan beri NTZ tedavisi altındaydı. PML yan etkisi ile (3 hastada çıkması ardından) bir dönem NTZ piyasadan çekilmiş ve 2006 yılında tekrar piyasaya verilmişti. Ancak, tekrar piyasaya verildiğinde sadece yüksek gereklilik hallerinde ve seçilmiş hastaalrda kullanılmaya başlanmıştı. Bu vaka ile PML yan etkisi toplam 4 hastada ortaya çıktı. Bu yeni vakada hastalığa neden olan JC virüsü omurilik sıvısında tespit edildi ve beyin MR ile de PML tanısı doğrulandı. Bugün için yaklaşık 35.000 hastada ilaç kullanılmaktadır ve bu yan etki toplam 4 vakada ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile çok düşük oranlı bir yan etki olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar bu riskin aspirin gibi bir ilaçta bile aşağı yukarı aynı olduğunu, ilaç seçimi yaparlen hastaya özel davranılması gerektiğini ve PML yan etkisi açısından yakın takip gerektiğini savunmaktalar. NTZ için yan etkiyi azaltmak açısından ilaç tatili de önermemektedler.